ორგანიზაცია "სკა ფაუნდეიშენ საქართველო" დაფუძნდა 2021 წელს.  სანუკვარი მიზნით, მივაღწიოთ სპინალურ-კუნთოვანი ატროფიის მქონე პაციენტებისთვის საჭირო მედიკამენტური მკურნალობის და რეაბილიტაციის კურსის დაფინანსებას.

 

ასევე, შეუქმნათ სრულფასოვნად ცხოვრების, განვითარებისა და კეთილდღეობის საფუძვლები თითოეულ ადამიანს ვინც ამ დაავადებას ატარებს,

უზრუნველვყოთ სრული ხელმისაწვდომობა სერვისებზე, დავაკვირდეთ სკა-ს მქონე შშმ პირების/ბავშვების და მათი ოჯახების    მხარდაჭერილი პროგრამებით ბენეფიციარების საზოგადოებაში ინტეგრაციის კუთხით არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკას,

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზციათა საქმიანობებს,

მასში შემდგომი ნაკლოვანებების გამოვლენისა და გაუმჯობესების მიზნით

 

და რაც მთავარია, აუცილებელია ადრეული ასაკიდანვე დაიწყოს სკრინინგის პროგრამის უზრუნველყოფა, რომელიც თავიდან აარიდებს მომავალ თაობებს ამ დაავადებით გამოწვეულ გართულებებს.

 

ორგანიზაციის დამფუძნებლები:

გურამ აბულაძე (გამგეობის თავჯდომარე)

სიმონ პეტრიდისი (გამგეობის წევრი)

ანა გოგუაძე (გამგეობის წევრი)

გიორგი ლომთაძე (გამგეობის წევრი)

შოთა ჩინჩალაძე (გამგეობის წევრი)

საიტი მზადების პროცესსშია

2021 სკა ფაუნდეიშენ საქართველო

 |

დაგვიკავშირდით

 |

მოხმარების პირობები